پنج شنبه, 05 خرداد 1390 ساعت 04:30

تهران سفارت آفریقا جنوبی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

چه شخصیت‌هایی کسب وکار شما را به فنا می دهند؟
اگر در آرزوی ایجاد کسب وکاری اثرگذار وبا عملکرد عالی هستید، باید در انتخاب حلقه همراهان خود نهایت تیزبینی و موشکافی را به خرج دهید.
spon 0003کارشناسان معتقدند که رفتارها و احساسات، با الگویی شبیه به الگوی انتشار ویروسهای مُسری نظیر آنفلونزا، در میان شبکه های اجتماعی منتشر می شوند.از طرفی، نتایج مطالعات منتشر شده در نشریه رویال سوسایتی در سال 2010 حاکی از آن است که ورود هر فرد مثبت اندیش به زندگی افراد موجب می شود تا احتمال خوش بینی در آنها به میزان 11 درصد ارتقا یابد . اما گزارش نشریه وایرد تحت عنوان عواطف مسری نیز نشان می دهد که وجود یک شخص ناراحت از لحاظ ذهنی و دارای بهداشت روانی پایین، شانس افسردگی در میان اطرافیان این فرد را تا دو برابر بالا می برد .
البته نمی توان با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رسید که باید چه کسانی را در زندگی حرفه ای خود راه داد وکدام دسته از افراد را طرد کرد .اما این مهارت به مانند دیگر توانمندیها و رعایت نکاتی چند، قابل آموختن است. در ادامه به مرور شخصیت هایی (این شخصیت ها ممکن است از کارمندان ویا مشتریانتان باشند) می پردازیم که می توانند تیم خرابکنهای قهاری باشند وکسب کار شما را ظرف چند مدت ریشه کن کنند.spon 0019
دلفریبان
دلفریبها انسانهایی عجیب واغواگرند که با ورود خود به سازمان شما (این سازمان می تواند یک فروشگاه کوچک یا کارخانه ای با صدها پرسنل باشد )تمرکز را از موضاعات اصلی برمی گردانند.دلفریبها بیش از هر کس دیگری دزد تمرکز هستند وقطار سازمان را از ریل ترقی خارج می سازند. دلفریبها نوعی خوش بینی بیمار گونه و طمع آلود دارند.
spon 0004چه آینده های درخشانی که با القای دلفریبها و وعده در باغ سبز از سوی ایشان، قربانی مطامع آنها نشده است . چه بسیار افرادی که کسب و کارشان را در ازای مبلغی ناچیز واگذار کرده وچه بسیار انسانهایی که در سودای رسیدن به راه میانبر ثروت وموفقیت قدم در ناکجا آباد گذاشته اند.از وعده های دلفریب دوری کنید.راه صدساله را باید صدساله رفت. موفقیت راه میانبری جز تلاش وسخت کوشی ندارد.
دیونیسوس؛ خداوندگار وجد وخلصه
دیونیسوس یکی از ایزدان یونان باستان و فرزند زئوس و سمله بود. او الهه خوشگذرانی و زراعت است. یونانیان باستان برای بزرگداشت او در تاکستانها و زمین های کشاورزی گرد هم می آمدند و بزی را قربانی و مشغول آواز خوانی و پایکوبی می شدند.سپس بز را قطعه قطعه ودر زمین پخش می کردند چون معتقعد بودند که او موجب حاصل خیزی زمین می شود. دیونیسوس ها، افردی عیاش ولذت جو هستند که کوچک ترین صبر وتحملی در برابر دشواریها ندارند . این افراد سم مهلکی برای کسب وکار هستند.
spon 0009آنها عموما شب بیدارند وصبح ها را با کسالت می گذرانند. تفریح وسرگرمی می تواند به حفظ تعادل ترازوی زندگی کمک کند. اما زیاده روی در هر چیز، عواقب جبران ناپذیری خواهد داشت.کسب وکار جایی برای نازک نارنجی های خوش گذران نیست .
آرس؛ خدای جنگ
آرس از دیگر اساطیر یونان باستان و نماد جنگ ونزاع است. شخصیت های نوع آرس، انسانهایی نزاع طلب وتعارض دوست هستند که ادامه حیات خو را وابسته به دامن زدن به اختلافات می دانند.آنها حاضرند تا به هر بهایی برنده میدان باشند.حتی اگر چیزی برای برنده شدن وجود نداشته باشد. هر چند تعارض واقعیتی است که کم وبیش در تمام سازمان وفعالیت های جوامع بشری وجود دارد و استفاده صحیح و موثر از آن موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می شود.اما ایجاد کشمکش در سازمان بهره وری را تا حد زیادی پایین می آورد .هر چند تعارض به ظاهر امری اجتناب ناپذیر است اما حداقل می توان با ممانعت از ورود افراد تعارض طلب به سازمان، آن را هدایت وبه سمت سازندگی سوق داد.spon 0016
نمسیس، الهه نیک وبد
نمسیس در اساطیر یونان، الهه عدالت وانتقام والهه نیک و بد است . او به مانند زنی جدی اما دارای بالی چون فرشتگان است که در دست چپش گاه شلاقی خوفناک ویا شمشیری آخته، وگاه شاخه سیبی زیبا وترازویی آهنین دارد .
spon 0015زمانی که یک کسب وکار را راه اندازی می کنیم گاهی مجبوریم با افرادی کار کنیم که نه ما می توانیم ایشان را تحمل کنیم ونه ایشان توانایی تحمل ما را دارند. چنانچه در این مورد دقت عمل نداشته باشیم این مساله می تواند به چالشی بزرگ تبدیل شود.
نمسیس همان کسی بود که چون آیینه ای، الهه خود شیفتگی یعنی نارسیس را دچار دام خود ساخته اش کرد .او نارسیس را فریفت وموجبات نابودیش را فراهم ساخت .نمسیس ها می توانند آیینه ای کردار ما باشند . عموما ما از مواردی در دیگران دچار انزجار می شویم که خود نیز داری چنین خصلت هایی باشیم. بنابراین نمسیس می تواند کارکرد ی مفید داشته باشد . او خصلت های بد ما را نشان می دهد و می توان چیزهای زیادی از او یاد گرفت.
نارسیست، ایزد خود شیفتگان
نارسیس در ادبیات یونان باستان، مرد جوان خوش چهره ای بود که شیفته تصویر چهره خود در برکه ی آب شد و عاقبت در دام غرور و خودشیفتگی تباه گشت.اما در روان شناسی، خود شیفتگی یا نارسیسم بیانگر عشق افراطی به خود و تکیه بر خود انگاشت های درون است .spon 0011
هر چند خود شیفته ها در جامعه افرادی جذاب به نظر می رسند، اما تداوم روابط کاری با آنها انسان را دچار فرسایش می کند. تعامل با این افراد که همواره در خواست توجهی بی پایان داشته و در صورت عدم دریافت؛ اطرافیان خود را تنبیه می کنند فراز و فرودهای بسیار و روند توانفرسایی دارد .
افراد خود شیفته ظاهرا اعتماد به نفس بالایی دارند اما واقعیت امر به گونه ای دیگری است. چرا که شهامت ظاهری آنها در نتیجه ای احساس نا امنی عمیق ونیاز شدید به کسب اطمینان است . افراد شدیدا خود شیفته، عمیقا برای کسب وکار مخرب هستند چرا که در فعالیت های تیمی عملکردی نا امید کننده دارند.
گربه های سیاه
visit 0019ذات گربه های سیاه، با بدبینی آکنده است. آنها نسبت به هر موضوعی نیمه خالی لیوان را می بینند ودر روابط با پیرامون خود، نگاهی منفی دارند. روشن است که احساس بدبینی وناتوانی برای تغییر شرایط ، آفتی بزرگ برای کسب وکار است.
سخن چینان زیرآب زن
زیر آب زنی فرهنگی مرسوم والبته مذموم در فضاهای کاری است. زیر آب زنها با بد گویی از فردی در مقابل دیگران قصد دارند تا او موقعیت اجتماعی ، کاری ویا محبوبیت خود را از دست بدهد .سخن چین ها با ارائه گزارش نادرست از یک فرد ویا حتی گزارش صحیح اما با برجسته کردن یک عمل نادرست، و هم چنین با ترکیب اطلاعات صحیح و نادرست ، جو سازمان را مسموم و نظرات شخصی خود را القا می کنند. محیط کاری مجموعه ای از افراد خوب، بد، زشت است که البته بدترین آنها کسانی هستند که سنگ جلوی پای دیگران می اندازند. به یاد داشته باشیم که مغزهای بزرگ در خصوص ایده ها بحث میکنند، مغزهای متوسط درباره ی حادثه ها صحبت میکنند، اما مغزهای کوچک درباره ی دیگران گفت و گو میکنند.
فیل ها
آلمانی ها ضرب المثلی دارند که می گوید: «فیل ها هرگز فراموش نمی کنند». از قرار معلوم، این ضرب المثل ریشه در واقعیت دارد. به گونه ای که امروزه پژوهش گران به این نتیجه رسیده اند که فیل ها پس از مرگ یا شکار جفت خود حتی تا بیست سال خانواده جدیدی برای خود انتخاب نکرده اند. حتی برخی فیل های ماده با از دست دادن یکی از اعضای خانواده خود تا سال ها در انزوا و تنهایی به سر می برند.spon 0018
وجود فیل صفت ها در کسب و کار هرچند به جو عاطفی سازمان کمک می کند، اما این قبیل افراد با نوعی بدبینی، شکست ها و ناکامی های گذشته را فراموش نمی کنند و البته بدترین راه برای مقابله با شکست و تبدیل آن به پیروزی در پیش می گیرند. فیل ها شما را در دام گذشته اسیر می کنند. توجه داشته باشیم تمام انسان ها و به ویژه کارآفرینان تن به شکست را می چشند.اما برنده کسی است که شکست را فراموش و فقط درس های آن را به ذهن بسپارد.

 

خواندن 832 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 12 فروردين 1395 ساعت 10:05
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

گسترش سطح کسب و کار مشاغل طرف قرارداد، با ارائه‌ی خدمات آموزشی، مشاوره و پژوهش بازارایابی

نگارنامه

Top