اهداف بازاریابی

اهداف بازاریابی

بازاریابی یعنی جذب و حفظ مشتری از طریق رفع نیاز و کسب رضایت او
برنامه ریزی بازاریابی و فروش ما به این ترتیب میباشد:
در ابتدا اقدام به پژوهش بازاریابی کمی و کیفی نموده و سپس به تدوین استراتژی بازاریابی در حوزه‌های مختلف می‌پردازیم.
پس از گردآوری اطلاعات ، مرحله بعد برای برنامه ریزی بازاریابی و فروش شامل بخش بندی ، هدف گذاری ، جایگاه یابی می باشد.
مرحله بعد به منظور برنامه ریزی بازاریابی و فروش ، برندینگ ، تدوین سیاستهای قیمت گذاری ،توزیع و پخش ، ارتباطات شامل تبلیغات و غیره می‌گردد.
مرحله بعد برای برنامه ریزی بازاریابی برنامه محصولات و خدمات برنامه خدمات پس از فروش ، برنامه تبلیغات و روابط عمومی
در مراحله نهایی برنامه ریزی بازاریابی ، داشبورد ارزیابی عملکرد بازاریابی و فروش آماده می گردد
در نهایت جهت برنامه ریزی بازاریابی و فروش آموزش لازم جهت بهره برداری بهینه از نیروی فروش  ، مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت منابع انسانی در حوزه فروش و بازاریابی و همینطور
مدیریت تعالی برند یکی از اجزا اساسی در برنامه ریزی بازاریابی می باشد.
کلیه موارد فوق جهت برنامه ریزی بازاریابی در دستور کار قرار گرفته و در نهایت این استراتژی‌ ها توسط فرمهای عملیاتی برنامه ریزی بازاریابی اجرایی می‌شود. در این فرم ها بهینه‌سازی زنجیره ارزش بازاریابی و فروش به صورت عملیاتی حاصل می‌شود.
برنامه ریزی بازاریابی یکی از مهم ترین و کار آمدترین ابزار بازاریابی به منظور پیشرفت هر نوع کسب و کاری می باشد. نکته مهم این است که برنامه ریزی به تنهایی و به خودی خود عامل موفقیت سازمان یا محصول در بازار نمی‌شود.
عنصری که باعث موفقیت سازمان شما خواهد شد تعهد مدیران به اجرای یک برنامه ریزی بازاریابی درست و به هنگام است. شناسایی فعالیت های تک تک های پرسنل واحدهای سازمان، شناسایی بازارهای هدف که به محصول شما نیازمندند و یا به آن علاقه دارند و سپس جذب و وفادار سازی مشتریان به منظور کاهش هزینه‌های تبلیغاتی و همچنین افزایش درآمدهای ناشی از مراجعه مشتریان براساس این برنامه باید با توجه به تمام شرایط محیطی، سیاسی و اقتصادی جامعه تدوین گردد.
سرفصل های برنامه ریزی بازاریابی 
1.  برنامه ریزی بازاریابی کوتاه مدت
2.  برنامه ریزی بازاریابی میان مدت
3.  برنامه ریزی بازاریابی بلند مدت
مجموعه بازاریابی ما از سال 1370با هدف مطالعه و اجرای پروژه های مدیریت بازاریابی ، برندسازی ، فروش و تجاری سازی وارد میدان گردید. قبل از اینکه بخواهم یک گروه تشکیل بدهم نوعی دیدگاه نوین به بازار و مشتری داشتم. به نظر من در امر خرید و فروش: بازاریاب ، فروشنده، خریدار و و و همه و همه مشارکت دارند.
نگریستن به مشتری در جایگاهی متفاوت بازاریابی پیچیده نیست، مشتری یک شی ء نیست .
مشتری انسانی است که روح دارد، فکر دارد و نیاز به کمک دارد .
بنا نهادن فرهنگ تحقیقات بازاریابی و توسعه و هدایت صحیح آن در صنعت با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه و در زمان مناسب
درک جامع رفتار و نیازهای مصرف کننده و تحلیل انتقادی فرصت ها برای شناسایی مزیت رقابتی

گسترش سطح کسب و کار مشاغل طرف قرارداد، با ارائه‌ی خدمات آموزشی، مشاوره و پژوهش بازارایابی

نگارنامه

Top