• کوزه‌گر از کوزه شکسته آب نخورد
  • سمینار بازاریابی
  • مدیریت مهندسی فروش
  • طرح بازاریابی
  • Praesent vehicula non arcu in Quisque consequat

فعالیت ما

- می‌خواهید کسب و کار خود را رونق دهید؟
- برای اینکه کسب و کار جدیدی راه بیندازم به چه نیاز دارم؟
- جوینده کار هستی اما کار مناسب پیدا نکردی؟
- کارفرما هستید دنبال نیروی خوب می‌گردید؟
- ایده‌ای داری اما سرمایه نداری؟
- دلتان می‌خواهد کارمندان شما آموزش فروش ببینند؟
- کارمندی هستی که خسته شدی و از کارت راضی نیستی؟
- مدیر بازاریاب کارآمد نیاز دارید؟
- دوست من دلت می‌خواهد بین رقبا بدرخشی؟
- در آخر اگر تولید کننده هستید، هر چه تولید می‌کنید مال ما.... ضمانت بالاتر از این؟
- در کل بگویم هر شغلی که داری و چرخش نمی‌گرده با ما در میان بگذار....

گسترش سطح کسب و کار مشاغل طرف قرارداد، با ارائه‌ی خدمات آموزشی، مشاوره و پژوهش بازارایابی

نگارنامه

Top