خدا عشق خدا

داوود نصیری
داوود نصیری
منشور ما
_

منشور ما

چگونه زیستن در کسب و کارتان

منشور مدیریت بازاریابی فروش تجارت

منشور مدیریت بازاریابی فروش تجارت این منشور مدرن دارای پنج وجه است محیط، کارکنان، محصول، فکر، مشتری. اگر شما بتوانید یک وجه آن را به صورت کامل مورد توجه قرار بدهید و روی آن تفکر کنید وجوه دیگر نیز درست می شود . اگر محیط خلاق ایجاد کنید سایر موارد از قبیل کارکنان ، فکر مشتری و محصول نیز ایجاد می شود.
روی استخدام کارکنان فکر کنید.یک کارمند یک دوست و همکار خلاق می‌تواند در پیشبرد فروش و بازاریابی ما نقش بسیار مهمی داشته باشد. ایده‌های خلاق واقعاً در بازاریابی و فروش مدرن اثر گذارند. در مورد مشتری نیز هر چه قدر سعی کنیم با مشتری خلاقانه تر برخورد کنیم در بازار موفق‌تر خواهیم بود و در نهایت فکر بازاریابی پارتیزانی فکری است که روی شیوه‌های جدید متمرکز است. هر چه قدر بر روی روش‌های جدید بیشتر تاکید کنیم احتمال موفقیت ما بیشتر خواهد بود.

  • بدون افت کیفیت پشتیبانی
  • پاسخ به موقع به مشکلات
  • با روحیه همدلی و احترام
  • بدون نیاز به تماس تلفنی
  • شناسایی دقیق مشکلات
  • جلب امنیت خاطر شما

ارزشهای ما در :

منشور مدیریت بازاریابی فروش تجارت

داوود نصیری

دفتر مطالعات بازرگانی

به همین خاطر از ایزد یکتا سپاسگزارم. بازدید کننده گرامی همیشه خداوند را پشت وپناه خود بدانید. از دور هم جمع شدن یک عده، گروه تشکیل نمی‌شود. برای تشکیل گروه باید همه افراد گروه با دل و جان در آن شرکت کنند و پیوسته به هدف گروه بیاندیشند… از آنجا که دو ویژگی بسیار مهم در همکاران موسسه وجود دارد: 1- عاشق 2- پژوهشگر؛ شک ندارم که به اهدافمان به راحتی دست می یابم. ما میکوشیم محیط مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه و تقویت خودباوری و بروز خلاقیت ایجاد کرده و با توانمندسازی و حفظ حرمت انسانی، شما عزیزان را برای رسیدن به کسب و کاری موفق یاری کنیم. در این فرایند استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی نقش اساسی را بر عهده دارد. بد نیست یه سری به وب سایت دیگر ما زایش و بالش بزنید