در این بخش سایت، جذب سرمایه جهت دریافت حمایت مالی افراد مختلف که صاحب ایده‌ای هستند که در یک پروژه از طریق پرداخت بخشی از سرمایه‌ی مورد نیاز برای اجرای آن پروژه میباشد.
در یک پروژه‌ کارآفرین یا صاحب ایده، ایده‌ی خود را مطرح کرده و غرفه خود را راه اندازی می‌کند و افراد و گروه ها از طریق حمایت های مالی خود سرمایه‌ی مورد نیاز وی را تامین می‌کنند.
اگر ایده ای در ذهن داشتید که اجرای آن را به تاخیر انداخته‌اید، می‌توانید آن را در اینجا ثبت نمایید، و پس از تولید محتوای مورد نیاز روند جذب سرمایه خود را آغاز کنید. توجه داشته باشید؛ هر پروژه ای در سایت قرار می‌گیرد، پاداشی نیز برای حامیان آن در نظر گرفته می‌شود.

 

بزودی کامل میشود