منشی کاریابیمشاور شما
تفکر و اندیشه همراه با عبادت، سبب آرامش قلب و گشایش دریچه‌های ایده‌ها و تخیلات انسانی است. به شما کمک می‌کنم بهترین انتخاب را داشته باشید. جهت این امر نیاز است که روند برنامه‌ریزی استخدام وب سایت ما را مطالعه کنید. اضافه کردن درخواست

– پیام ما به شما
داستان همه کارجویان معمولا از یک جمله آغاز می‌شود: ای کاش کار خوبی گیرم بیاد…این جمله گرچه آغازی برای داستان صدها جوینده کار موفق و هزاران کارجوی ناموفق بوده است ولی، خود پایان ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها و گاه سال‌ها کلنجار رفتن وتلاش فرد است. جهت شنیدن پیام من کلیک کنید

منشی کاریابیباید پذیرفت و باور داشت که این گوهر نفیس و گرانبها در وجود همه ما از ابتدای خلقت تعبیه گردیده، زیرا خداوند ما را نمایندگان خود در روی زمین نامیده است. این فلسفه و این ایمان، منشأ بیداری اندیشه، فکر و پیدایش خلاقیت است. اگر چنین است، زمان برنامه ریزی است، زمان ایجاد تصویر ذهنی سالمی است که اساس زندگی خلاق است، زمان شروع و شروع، هرگز دیر نیست. پس رزومه خودت را بنویس و خوشا به حال کسی که تو را استخدام کند.  اضافه کردن رزومه

– پیام ما به شما
داستان همه کارجویان معمولا از یک جمله آغاز می‌شود: ای کاش کار خوبی گیرم بیاد…این جمله گرچه آغازی برای داستان صدها جوینده کار موفق و هزاران کارجوی ناموفق بوده است ولی، خود پایان ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها و گاه سال‌ها کلنجار رفتن وتلاش فرد است. جهت شنیدن پیام من کلیک کنید