زایش و بالش چیست؟

_

زایش و بالش یعنی به دنیا آمدن و به خود بالیدن
دیدگاه زایش و بالش در سال 1365 به عنوان یک گسترش دهنده آگاهی و پژوهش در راستای خودشناسی فعالیت خود را آغاز نمود و از سال 1388 به عنوان یک مؤسسه بین‌المللی به ثبت رسید و با اهداف مشخص به راه خود ادامه می‌دهد. زایش و بالش کوششی برای همنوایی در فضای عشق، و آگاهی است به منظور درک متقابل و شناخت معنای «هستی» در راستای زندگی در فضای بالنده.

وضعیت آموزش

_
نام نویسی در آموزش
کیفیت آموزش 100٪
درک زایش و بالش
فعالیت موسسه 30٪
ارتباطات موسسه 100٪

اهداف زایش و بالش

_
  • گسترش آگاهی خودشناسی
  • بررسی سفر انسان در دوره تکامل
  • پشتیبانی و نگهبانی محیط زیست
  • باقی ماندن در اصول پایه پندار، گفتار و کردار نیک
  • جهت و سامان دهی زندگی انسان در موقعیت فعلی
  • برنامه‌ریزی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
  • پخش تجربه‌ها و آگاهی‌ها در ضمینه چگونه زیستن

ملاقاتها

سر حر ف را باز کردم. همینکه حرفهایم تمام شد او خیلی کوتاه پاسخ مرا داد.
داوود نصیری

همایشها

بدون معنا یعنی دگرگون شدن چهره زندگی بوسیله غوطه ور شدن در عربده‌های ناخودآگاه..

بازتاب رسانه‌ها

مردم زیادی برای تهیه یک گزارش دور ما جمع شدند. آنها بیشتر دوست داشتند..

پیام آوران عشق

ما مسافران عشق هستیم… ای مزدای پاک مینو سرشت . اینک جاده صدا میزند مرا..
زندگی با عشق

در مسیر دوره زایش و بالش باید:

سوار دل باشی و پیاده تن

بودن یا نبودن

باید بین بودن یا نبودن تصمیم بگیری … «بودن» یعنی زندگی در سرزمین عشق و «نبودن» یعنی زندگی در بازار خدا فروشها

چگونه زیستن

بیایید زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی زندگی

ترندینگ
به هر میزان که آگاهیت را افزایش دهی به همان مقدار درصد خطاهایت پایین خواهد آمد.
داوود نصیری

داوود نصیریمدیریت

درد من حصار برکه نیست. درد من زیستن با ماهی‌هایی ست که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده.
داوود نصیری

داوود نصیریمدیریت